Regulamin sklepu

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL http://www.bodycollagen.pl , zwanego dalej Serwisem, którego właścicielem i administratorem – zwanym dalej Sprzedającym – jest firma BODYCOLLAGEN GROUP, której centrala mieści się w Wielkiej Brytanii pod adresem:

Bodycollagen Group

58 Agnes Road

S70 1NH Barnsley, Wielka Brytania. 

Warunki i zasady regulaminu sklepu internetowego www.bodycolalgen.pl obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W Serwisie dostępny jest tylko asortyment Sprzedawcy. Serwis dysponuje tylko produktami firmy Colway i Colway International.

 

Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto uwzględniającymi VAT, ale nie zawierają kosztu dostawy.

 

Zasady składania zamówień w Serwisie

 Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu.

 Z oferty Serwisu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Wyłącza się osoby poniżej 18 lat, które nie uzyskały zgody rodziców lub opiekunów.

Aby założyć konto w Serwisie należy przejść do strony - Rejestracja. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, zostaje wysłana wiadomość email z linkiem aktywacyjnym, który trzeba kliknąć, żeby aktywować konto. Prosimy o uważne wpisywanie adresu email, gdyż serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie tego adresu.

Do złożenie zamówienia Serwis nie wymaga rejestracja. Zalecana jest jednak, gdyż usprawnia to dokonanie zamówienia w przyszłosci oraz warunkuje korzystanie z Karty Rabatowej.

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się po godz. 13.00 od poniedziałku do piątku. W dni wolne od pracy i święta zamówienia nie są realizowana. Ze względu na warunki atmosferyczne i wrażliwość niektórych produktów na niską lub wysoką temperaturę Serwis zastrzega sobie prawo opóźnienia i przeczekania na dogodne warunki. Klient zostanie o tym niezwłoczenie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych Kupującego niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Zbierane są tylko niezbędne dane, do których Klient ma w każdym momencie prawo dostępu oraz zmiany tak, żeby odpowiadały faktycznym. Zmianę dokonuje się za pośrednictwem panelu administracyjnego klienta lub po wysłaniu zgłoszenia pod adres info@bodycollagen.com.

Serwis nie akceptuje wprowadzania danych nieprawdziwych i bezprawnych. Konta z takim idanymi zostaną skasowane, a zamówienia wobec których istnieje takie podejrzenie zostaną anulowane.

Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Serwisu zobowiązani są sprawdzenie i zweryfikowanie danego zamówienia.

 

Dokonane przez klienta zamówienie zostanie automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną przez system automatycznie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego e-mail'a, który uniemożliwi potwierdzenie zamówienia.

Klient ma prawo anulować całe lub część zamówienia nie później niż do dnia wysyłki zamówionych produktów.

Anulowanie zamówienia po jego wysłaniu lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy, traktowane jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu lub ponownej wysyłki towarów.

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. W przypadku gdy Klient nie poda adresu dostawy, zamówienie będzie dostarczone na adres podany w danych rejestracyjnych.

Serwis zastrzega sobie prawo wysyłki towaru w terminie do 48 godzin od zaksięgowania przelewu na konto lub wybrania opcji „za pobraniem”, przy czym nie wliczane są w to dni wolne od pracy. O wszelkich zaistniałych opóźnieniach klient zostanie bezzwłocznie poinformowany poprzez email lub telefonicznie.

Dostawy na terenie Polski są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Do zamówienia, których łączna suma nie przekracza 400 zł brutto doliczany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem dostępnym podczas dokonywania zamówienia.

Do zamówień przekraczających sumę 300 zł brutto Serwis nie dolicza kosztów wysyłki.

Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest osobno i konsultowany z Klientem.

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Serwis zastrzega sobie, że asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie.

W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

Płatności

Serwis www.bodycollagen.pl oferuje następujące formy Płatności za zakupy i dostawę:

  • gotówką – przy wyborze opcji dostawy za pobraniem lub przy dostawie na terenie Lublina i okolic płatne przy dostawie,

  • płatnością internetową lub kartą płatniczą – dzięki współpracy z zewnętrznym operatorem płatności Tpay.com oraz PayPal. 

Zwroty i Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

>Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej wykorzystując formularz na stronie Kontakt lub załączyć je do reklamowego Towaru wysyłając na adres właściciela serwisu.

Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru zamówienia, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 

Postanowienia końcowe

Regulamin serwisu dostępny jest na stronie http://www.bodycollagen.pl/regulamin.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady obowiązujące podczas korzystania ze sklepu internetowego www.bodycollagen.pl

Właściciel Serwisu zastrzego sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. O wszystkich zmiana Klienci Serwisu zostaną powiadomieni drogą emailową.

Przystępując do zakupu Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać treść i zasady Regulaminu.

POTRZEBUJESZ POMOCY? MASZ PYTANIE? ZAPRASZAMY

Telefon komórkowy: +48 690 466773
Komunikator Skype: Bodycollagen
FaceBook: www.facebook.com/BodycollagenPolska

platnosci1
platnosci2
platnosci3
platnosci4
platnosci5
platnosci6
platnosci7
platnosci8
platnosci9
platnosci10